Księgowość

8 COVID-19 Wskazówki dla audytorów

Obecny scenariusz COVID-19 sprawił, że proces audytu stał się skomplikowany. Audytorzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z taką sytuacją, a badanie sprawozdań i rejestrów bez wizyty w siedzibie staje się prawdziwym wyzwaniem.

Ponieważ zbliża się 31 grudnia, audytorzy i księgowi podatkowi CPA będą odczuwać rosnące zapotrzebowanie na złożenie raportu z audytu za rok kalendarzowy 2019. Poniżej przedstawiamy listę obszarów, na których audytorzy mogą się skupić podczas COVID-19, aby zapewnić sprawny przebieg audytu.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn e-mailowyNie

przegap naszych najlepszych treści.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

1. Przygotowanie do audytów zdalnych

Audytorzy, którzy spędzili znaczną część swojej kariery zawodowej na przeprowadzaniu audytów w siedzibie firmy, są w trudnej sytuacji. Zgodnie z zaleceniami AICPA, firmom audytorskim zaleca się obecnie umawianie spotkań, zbieranie dowodów i przekazywanie wyników badań w sposób zdalny. W tym celu audytorzy i księgowi potrzebują odpowiedniej infrastruktury technologicznej, która będzie wspierać ich pracę.

Co najważniejsze, firmy audytorskie muszą zadbać o to, aby ich zespoły były w pełni przygotowane do zdalnego zarządzania swoimi obowiązkami. Należy z wyprzedzeniem uzgodnić z klientami proces uzyskiwania dostępu do ich dokumentów. Być może trzeba będzie zmodyfikować swoje procedury audytowe i dodać etap pozwalający na weryfikację autentyczności sprawozdań podatkowych i innych dokumentów.

2. Nadążaj za zmieniającymi się normami

W kilku sektorach organy regulacyjne wydają komunikaty określające nowy zakres obowiązków biegłych rewidentów. Kilka organów, jak na przykład Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), wprowadziło pewne złagodzenia. Firmy oferujące usługi podatkowe i księgowe muszą jednak pamiętać, że przepisy te wciąż się zmieniają.

Biegli rewidenci mogą wnieść swój wkład w rozwój organizacji, nadając im kierunek i pomagając w powrocie do normalności w obecnych czasach. Niektóre metody zorientowane na rozwiązanie problemu to oferowanie odpowiedniej wiedzy organizacyjnej i identyfikowanie kluczowych obszarów ryzyka.

3. Bądź ostrożny wobec ryzyka nadużyć

Obecne niepewne czasy są trudne dla prawie wszystkich. Istnieje zwiększona motywacja do nadużyć - zwłaszcza w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa pracy. Co więcej, pracownicy mogą omijać kontrole wewnętrzne, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie swoich firm.

Z tego względu zaleca się ścisłe monitorowanie takich działań w celu utrzymania najwyższych standardów rachunkowości i audytu. Identyfikacja obszarów ryzyka nadużyć jest kluczową częścią pracy audytora.

4. Pojawiające się obszary ryzyka

W obecnych czasach księgowi, a w szczególności biegli rewidenci, będą musieli identyfikować nowe obszary ryzyka finansowego. Trzeba wyjść poza żądanie kilku dokumentów i zaoferować firmom odpowiednie wskazówki, aby wyeliminować nieuzasadnione ryzyko.

Na przykład, publiczne firmy księgowe mogą być zmuszone do ustalenia, czy dana organizacja wykorzystała wsparcie finansowe udzielone przez rząd. Czy firma rozumie długoterminowe konsekwencje tego wsparcia? Czy dobrze rozumie wymagania dotyczące kapitału obrotowego i oceny przepływów pieniężnych?

5. Ocena statusu organizacji jako kontynuującej działalność

Pandemia COVID-19 mocno uderzyła w kilka organizacji - szczególnie tych działających w branży spożywczej, hotelarskiej i sprzedaży detalicznej. W związku z tym audytorzy muszą zwrócić szczególną uwagę na ocenę zdolności firmy do kontynuowania działalności.

Procedury audytu mogą wymagać uwzględnienia rzetelnej pomocy podatkowej dla firm próbujących utrzymać się na powierzchni w czasie pandemii. W przypadku istotnych wątpliwości biegli rewidenci będą musieli wspomnieć o tym w swoich sprawozdaniach finansowych i księgowych - niezależnie od tego, czy plan kierownictwa wydaje się racjonalny. W takich przypadkach konieczne staje się także położenie nacisku na paragrafy dotyczące kwestii merytorycznych.

6. Radzenie sobie z ograniczeniami zakresu

Podczas pracy z klientami firmy audytorskie mogą spodziewać się pewnych ograniczeń zakresu. Na przykład mogą nie być w stanie ocenić skuteczności kontroli wewnętrznej u swojego klienta.

W takich przypadkach audytorzy będą musieli ocenić, czy ich efekty są istotne i wszechobecne. Mimo że te terminy księgowe są często wymieniane jednym tchem, nadszedł czas, aby biegli rewidenci zagłębili się w te kwestie i wykorzystali swój profesjonalny osąd do ich właściwego stosowania.

Termin "wszechogarniający" opisuje skutki lub możliwe skutki zniekształceń w sprawozdaniach finansowych. Efekty wszechobecne to takie, które według zawodowego osądu biegłego rewidenta

  • nie są ograniczone do określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdań finansowych
  • jeśli są tak ograniczone, stanowią lub mogłyby stanowić znaczącą część sprawozdań finansowych
  • w odniesieniu do ujawnianych informacji, mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia sprawozdań finansowych przez użytkowników.

W takich przypadkach księgowi i biegli rewidenci mogą podzielić się swoimi opiniami, w zależności od sytuacji, na opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii.

7. Zdarzenia następujące po sobie

Istnieją dwa rodzaje zdarzeń następujących po sobie zgodnie z ASC Topic 855: "Zdarzenia następujące po sobie" i związane z nimi standardy rewizji finansowej.

W przypadku spółek, które stosują rok kalendarzowy, COVID-19 nie istniał na dzień bilansowy, lecz powstał w późniejszym terminie. W tym przypadku, znanym również jako zdarzenia typu II, biegli rewidenci muszą zadbać o to, aby ich sprawozdania rachunkowe odzwierciedlały te okoliczności.

Niektóre z możliwych do ujawnienia zdarzeń następujących po wystąpieniu pandemii mogą obejmować modyfikacje umów kredytowych i innych umów, dopłaty do kapitału, ograniczenie lub zamknięcie działalności oraz znaczące straty na aktywach finansowych wycenianych według wartości godziwej.

W przypadku spółek, których koniec roku przypada w 2020 r., zdarzenia związane z pandemią mogą wymagać korekt sprawozdań finansowych lub dodatkowych ujawnień jako zdarzenia typu I. W nielicznych przypadkach biegli rewidenci i biegli rewidenci będą musieli kierować się profesjonalnym osądem przy klasyfikowaniu zdarzeń jako zdarzenia typu I i typu II.

8. Ryzyko, niepewność i elastyczność finansowa

W związku z pandemią kierownictwo może stanąć w obliczu poważnych zmian w swoich szacunkach. Od spółek oczekuje się ujawnienia ryzyk i niepewności, które mogą wpłynąć na te szacunki oraz na funkcjonowanie ich jednostki gospodarczej - w najbliższym czasie. Podobnie, muszą one również ujawnić informacje o elastyczności finansowej.

Ponieważ w tym roku kilka firm wspomniało o tych zagrożeniach, firmy audytorskie będą musiały poświęcić tym informacjom szczególną uwagę. To właśnie zdolność do podjęcia działań pozwoli wyeliminować te ryzyka.

Wnioski

Skupiając się na tych obszarach, biegli rewidenci i CPA będą w stanie przejść przez wyjątkowe wyzwania związane z COVID-19. Firmy audytorskie mogą także poprowadzić swoich klientów we właściwym kierunku i zaoferować im wymagane w tych trudnych czasach usługi podatkowe i księgowe.


Zobacz również