Księgowość

Sąd podatkowy zamyka drzwi do odliczenia odsetek hipotecznych

Mimo, że Kongres ostatnio zlikwidował odliczenia od kwalifikowanych odsetek hipotecznych, nadal można odpisać większość, jeśli nie całość, odsetek płaconych w ciągu roku. Jednak, jak pokazuje nowa sprawa McCarthy, TC Memo 2020-74, 6/3/20, musisz spełnić pewne wymagania, aby odliczyć odsetki za konkretny dom.

Wcześniej prawo podatkowe pozwalało na odpisanie odsetek od pierwszego $1 mln długu nabywczego za kwalifikowany dom. W tym celu "dług na zakup" to dług zaciągnięty na zakup, budowę lub znaczne ulepszenie kwalifikowanej rezydencji. Ponadto można było odliczyć odsetki hipoteczne zapłacone od pierwszych $100,000 długu domowego.

Jednak ustawa Tax Cut and Jobs Act (TCJA) zmodyfikowała zasady, zaczynając od 2018 roku i kończąc po 2025 roku. Obecnie można odliczyć odsetki hipoteczne od pierwszego $750,000 długu akwizycyjnego, w dół z $1 miliona (chociaż zasady dla kredytów sprzed 16 grudnia 2017 roku są grandfathered). TCJA zawiesiła również odliczanie odsetek od długu domowego w latach 2018-2025.

Zapisz się do naszego BEZPŁATNEGO biuletynu e-mailDon

't miss out on our best content.Enter email address *Enteremail addressSign
up

Pomimo tych zmian, możesz mieć dużo luzu na swoim osobistym powrocie dla odsetek zapłaconych na kwalifikowanym domu, takim jak twój główny dom lub drugi


dom.

Drugi dom może być domem wakacyjnym, który wynajmujesz, gdy nie używasz go osobiście. W tym przypadku, aby móc odliczyć odsetki na liście A formularza 1040, osobiste użytkowanie musi przekraczać większą z dwóch wartości: 14 dni lub 10 procent czasu, w którym dom jest wynajmowany.

W nowej sprawie podatnik, który był CPA, zakupił częściowy udział w domu w Hermosa Beach w Kalifornii od współpracownika biznesowego, który był również bliskim przyjacielem. Podatnik korzystał z pobytu w tym miejscu przed zakupem, ale w ogóle nie zamieszkiwał tam w omawianych latach podatkowych. Zamiast tego, dom był wynajmowany siostrzenicy podatnika.

W tym czasie podatnik zamieszkiwał głównie w Nowym Jorku, zanim niespodziewanie przeniósł się do Minnesoty w związku ze zmianą pracy. Podatnik ubiegał się o odliczenie odsetek hipotecznych w oparciu o swój procentowy udział w domu w Kalifornii, ale IRS oszacował niedobór podatkowy. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu podatkowego.

Pomimo, że nie wybrał on głównego miejsca zamieszkania na swoim zeznaniu podatkowym, podczas procesu podatnik uznał swoją rezydencję w Nowym Jorku za główny dom. W związku z tym Sąd przyjął założenie, że twierdzi on, iż rezydencja w Kalifornii jest jego drugim domem.

Blokada podatkowa: Wśród innych kwestii związanych z odliczeniem, w tym pytań o tytuł prawny do nieruchomości, podatnik nie zdołał wykazać, że mieszkał w kalifornijskim domu osobiście dłużej niż 14 dni lub większą część czasu, w którym dom był wynajmowany. W związku z tym, Sąd Skarbowy odmówił odliczenia odsetek hipotecznych.

Należy pamiętać, że można ubiegać się o odliczenie odsetek hipotecznych za drugi dom, w którym się nie mieszka, jeśli dom nie jest przeznaczony na wynajem. Ponadto, osoby wynajmujące dom mogą być uprawnione do odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego, które mogą zrekompensować dochód z wynajmu. Opracuj strategię dla każdego klienta, która odpowiada jego osobistym potrzebom.


Zobacz również